Tájékoztató az építőipari kamarai tagságról és a névjegyzékbe történő regisztráció módjáról

Minden Magyarországon bejegyzett vállalkozás, így az építőipari vállalkozások is kötelesek regisztrálni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által vezetett névjegyzékbe. Ez az építőipari kivitelezési vállalkozások esetében a vállalkozó kivitelezői névjegyzékbe történő regisztrációt jelenti, melyet a kivitelező tevékenység megkezdését követően legfeljebb 5 napon belül kezdeményezni kell. Ezt az alábbi kormányrendelet cikkelye is előírja:

„39.§ (3) Aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozó kivitelezői tevékenység) kíván folytatni, annak rendelkezni kell a kormányrendeletben meghatározott feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.”1

A regisztráció teljesítésére online és postai mód is rendelkezésre áll. A benyújtott kérelem viszont csak az Iparkamarához eljuttatott 5000 Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetése után kerül elbírálásra. A kérelem befogadásáról, illetve a nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája minden esetben írásbeli értesítést küld. A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása publikus, az Interneten az MKIK weblapjáról mindenki számára szabadon elérhető. A regisztráció minden évben 5000 Ft kötelező kamarai hozzájárulási díj befizetésével jár. Ennek elmulasztása komoly következményekkel járhat a cégek számára.

Fontos, hogy a névjegyzékbe való regisztráció nem jár automatikusan kamarai tagsággal!

A kamarai tagság ugyanis a továbbiakban is önkéntes jellegű. A kamarai tagsággal nem rendelkező
vállalkozások nem vesznek részt a szervezet működésében, nem jogosult az általa nyújtott
szolgáltatások igénybevételére, mint például az üzleti partnerkeresés vagy a pályázatfigyelés. Továbbá,
bár az összes névjegyzékben regisztrált tag szavazhat a kamarai tisztségek betöltéséről, a tisztségek
betöltése kamarai tagsághoz kötött. Az üzleti partnerkeresés, illetve a Kamarai Pályázat- és
Rendezvényfigyelő Rendszer a Magyarországi Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) hatásköre alá
tartozik, a területi kamarák viszont ezen felül más szolgáltatásokat is nyújtanak. Budapesten az egyik
ilyen szolgáltatás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben történő tanácsadás. A BKIK
Gazdaságpolitikai és Szolgáltató Irodája térítésmentesen nyújtja szolgáltatásait a regisztrált
gazdálkodó szervezetek részére. Bárki fordulhat az iroda szakembereihez, aki rendelkezik kamarai
regisztrációs számmal. A tanácsadás ingyenes, e-mailben, telefonon és személyesen is várják a
vállalkozások megkereséseit.

A kamarai tagság az évek során egyre népszerűbbé vált, hiszen több hasznos szolgáltatást nyújt a vállalkozó szervezetek számára. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) így nyilatkozik az elmúlt évek tendenciáiról:

„A vállalkozások – amelyektől visszajelzés érkezett, – kezdetben szkeptikusan álltak a kérdéshez, tapasztalatunk szerint azóta azonban egyre többen ismerik fel, hogy a kamara által nyújtott szolgáltatások hasznosak: egyre többen veszik igénybe őket.”

Mindent összevetve a kamarai tagság egyre elterjedtebb az építőipari vállalkozások körében is, hiszen kezdik felismerni, hogy a részvétellel igénybe vehető, sokszor közvetlenül térítésmentes szolgáltatások hasznosságát. Ezek mellett a tagság természetesen a munkavállaló céggel szembeni bizalmat is növeli a fogyasztók felé.

Források:

https://mkik.hu/altalanos-tajekoztato-2

https://piacesprofit.hu/kkv_cegblog/kamarai-regisztracio-kotelezo-de-mire-jo/

https://piacesprofit.hu/kkv_cegblog/igy-jar-aki-nem-fizeti-a-kamarai-hozzajarulast/

 

1https://mkik.hu/altalanos-tajekoztato-2