Az e-építési naplóról

„Mi ez?”, „Kell-e?”, „Felesleges papírmunka.” – merül fel a burkolóban, pedig utólag a napló nagyon sok problémától mentesít.

Nem papíron, hanem elektronikus úton vezetett dokumentációs rendszerről van szó, amelyben rögzítik a kivitelezés adatait. Megtaláljuk benne a munka menetére, megfelelőségére, az elszámolásra vonatkozó tényeket és az összes dokumentumot is (pl. kivitelezői szerződések, tervrajzi kiegészítések).[1]

Csak építési engedély-köteles munkák esetében kell alkalmazni, azonban az építtető az egyértelműség jegyében kérheti a naplóvezetést. A vonatkozó kormányrendelet[2] szerinti legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület építése egyszerű bejelentésével kapcsolatos ügyindítást is itt lehet elvégezni.  Az építési engedély nélkül végezhető tevékenységekről szintén egy kormányrendeletben[3] találunk hiteles információkat. (Tehát például egy építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása esetén nem kell e-építési naplót vezetni, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.)

Nagyon hasznos dokumentációról van szó, mert ha később nézeteltérés támad, egyértelműen tisztázható a felelősség; hatósági és bírósági eljárásban is felhasználható.

Az e-építési naplót az építtető nyitja a Lechner Lajos Tudásközpont adminisztrációs rendszerében az interneten keresztül (Elérhetőség: https://enaplo.e-epites.hu/enaplo/). Ez egyenlő az építkezés megkezdésének bejelentésével, ezért a szükséges adatokat, dokumentációkat időben be kell szerezni. (Nem indulhat meg a kivitelezés az e-napló megnyitása előtt.)

Az e-építési napló indításának technikai alapkövetelményei:

  • ügyfélkapus regisztráció (okmányirodában lehet elvégezni)
    internethasználatra alkalmas eszköz (okostelefon, laptop, táblagép). A napló vezetésére már applikáció is letölthető a Google Play áruházból. (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lltk.enaplo)
    Az Általános Nyomtatvány Kitöltő program (A Nemzeti Adó – és Vámhivatal honlapjáról letölthető.) Egyes naplórészeket „offline” állapotban (mikor nincs internetcsatlakozás) is lehet használni.

Az alkalmazásba történő első belépéskor az ügyfél egy egyedi alkalmazásra alkalmas, ún. napló ügyfél-jelet kap (NÜJ). Ezt minden e-építési napló vezetést érintő szerződés megkötésekor át kell adni a megrendelőnek, továbbá az alkalmazásban többször szolgál azonosításra.
Az építtető az interneten keresztül az e-építési napló rendszerbe bejelentkezve meghívja az építéshez szükséges résztvevőket: a kivitelezőket, felelős műszaki vezetőt, szükség esetén műszaki ellenőrt. A résztvevők között létrejött szerződéseket feltölti, a munkaterületet átadja és a munkák elkészülte után a munkát átveszi.
Az e-építési napló használatát egy erre szolgáló gyakorlófelületen lehet kipróbálni. (Elérhetőség: https://www.e-epites.hu/e-naplo/gyakorlo-felulet).
Az alkalmazással kapcsolatban több útmutató áll rendelkezésre. (pl. „Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre építtetők és meghatalmazottak részére”, elérhetőség: https://www.e-epites.hu/e-naplo/kezikonyvek-utmutatok)

 
Írásunk tájékoztató jelleggel készült. Teljeskörű és naprakész információk az e-építési naplót üzemeltető Lechner Nonprofit Kft. honlapján olvashatók. (Elérhetőség: https://www.e-epites.hu/)
 

[1] 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

[2] 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 1 sz. melléklet

[3] 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, 24 § (2).