Adatvédelmi nyilatkozat

a Ceresit Pro Portálon regisztrált szakemberek részére

 

1.    Általános rendelkezések
A jelen Adatvédelmi nyilatkozat a Ceresit Pro Portál regisztrált felhasználóinak szól és csak a regisztrációval és a regisztrált felhasználóként való használattal kapcsolatos adatkezelésre terjed ki. Az oldal regisztráció nélküli látogatásával kapcsolatos adatkezelésre a lábléc „Adatvédelmi nyilatkozat” menüpontjában olvashatnak.

2.    Személyes adatok gyűjtése, felhasználása és feldolgozása
Adatkezelő neve: Henkel Magyarország Kft.
Adatkezelő székhelye és elérhetőségei: 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. (www.henkel.hu ; 1 372 5555)
     
3.    Személyes adatok további kezelése
Szakemberként történő regisztráció a Ceresit Pro Portálon
A Ceresit Pro Portál vevői kapcsolatokat támogató internetes felület, melynek célja a szakemberekkel való kapcsolattartás, a szakemberek támogatása és a szakemberek, valamint a Henkel üzletének fejlesztése. Ennek keretében a regisztrált szakemberek részére oktatást, hűségprogramot biztosítunk, valamint lehetőséget adunk az üzleti kapcsolatok fejlesztésére szakmai profil létrehozásával és a „Találjon szakértőt környezetében” alkalmazással.
A Ceresit Pro Portálon való szakemberként történő regisztráció során Ön megadta számunkra adatait, mellyel személyes profilt hozott létre a felületen. Profiljába Ön további szakmai tartalmakat tölthet fel a „Szerzői jog és használati feltételek” című dokumentum szerint.

A megadott, illetve feltöltött adatok nem kerülnek nyilvánosságra. Regisztrálást követően a fiókban megadott saját adatait profilja alatt nyilvánosan is közzéteheti (pl. szakterület).

Mind a regisztráció, mind pedig a szakmai tartalmak feltöltése önkéntes. A regisztrációval és szakmai tartalom feltöltésével Ön hozzájárult az ezzel kapcsolatos adatkezeléshez.

Megőrzési idő
A profilba feltöltött adatokat, amennyiben további megőrzést valamely jogos érdek, igény vagy hatósági eljárás nem indokolja, a Henkel által nyújtott szolgáltatás fennállásáig, illetve a profil törléséig őrizzük meg.

a)    Hűségprogram
Henkel rendszeres időközönként hűségprogramot hirdet a regisztrált felhasználók részére. Az ennek keretében megadott adatait hűségprogram lefolytatásának céljából használjuk fel.

Adatait nem továbbítjuk külső felek részére, kivéve, ha erre a díjak kiosztása miatt, illetve a hűségprogram lefolytatása érdekében szükség van.

A hűségprogramban való részvételét az ehhez szükséges adatkezeléshez történt hozzájárulásának tekintjük.

Amennyiben Ön nem járult hozzá adatainak hosszabb ideig történő megőrzéséhez, akkor a megadott adatokat kizárólag a fent említett cél eléréséig, illetve a jogszabályban előírt megőrzési idő lejártáig tároljuk.


b)    Webinárium
Henkel rendszeres időközönként webináriumot (online oktatást) hirdet a regisztrált felhasználók részére.  Adatait a webináriumok lefolytatásának céljából használjuk fel.

Adatait nem továbbítjuk külső felek részére, kivéve, ha erre a webinárium lefolytatása érdekében szükség van.
 A webináriumon való részvételét az ehhez szükséges adatkezeléshez történt hozzájárulásának tekintjük.

Amennyiben Ön nem járult hozzá adatainak hosszabb ideig történő megőrzéséhez, pl. a Henkellel való kapcsolattartás során, akkor a megadott adatokat kizárólag a fent említett cél eléréséig, illetve a jogszabályban előírt megőrzési idő lejártáig tároljuk.


4.    Hozzájárulás hírlevél küldéséhez / Hozzájárulás visszavonása
Ön regisztrációkor továbbá hozzájárulását adhatta ahhoz, hogy Henkel kezelje elérhetőségi adatait, annak érdekében is, hogy Ön részére hírlevelet küldjön az alábbi témákat érintően:

•    Henkel Ragasztástechnológiai termékei ideértve az akciókat, újdonságokat és a hűségprogrammal kapcsolatos információkat
•    Henkel Ragasztástechnológiai oktatások ideértve az erre való meghívókat és ismertetőket

A kijelölt célok elérése érdekében Henkel egyesítheti a fent felsorolt adatokat más, a Henkel által, Önnel kapcsolatban jogszerűen gyűjtött adatokkal, továbbá elemezheti az adatokat a hirdetési tevékenységének meghatározása érdekében.
A hírlevélküldés céljára kezelt elérhetőségi adatokat, amennyiben további megőrzést valamely jogos érdek, igény vagy hatósági eljárás nem indokolja, a Henkel által nyújtott szolgáltatás fennállásáig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig őrizzük meg.

Ön a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a Henkel Magyarország Kft.-nek (e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com) intézett írásos úton, melyet a visszaigazoló e-mailben is megküldtünk. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

5.    Webes nyomkövetés

a)    Google Analytics

Amennyiben ahhoz Ön hozzájárult, a weboldal a Google Analytics szolgáltatást alkalmazza, amely a Google, Inc. („Google”) által nyújtott webes elemzési szolgáltatás.
 A szolgáltatás ellátásához sütit telepítenek az Ön számítógépére. A süti által generált weboldal használatával kapcsolatos, információkat (ideértve az Ön IP címét) a Google az Egyesült Államok területén működő szerverekre továbbítja és azokon tárolja. 


A szolgáltatás IP anonimizálással működik. Ez azt jelenti, hogy a Google az Európai Unión belüli tagállamokból, valamint az Európai Gazdasági Térséghez tartozó területekről származó IP címeket lerövidíti (utolsó nyolc számjegyét levágja) azaz azokat anonimizálja. Kizárólag kivételes esetben fordul elő, hogy a teljes IP cím továbbításra kerül és az IP cím anonimizálására csak a Google USA-ban működő szerverein kerül sor.

A Google, a weboldal szolgáltatója nevében, ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldal tevékenységéről a weboldal működtetői számára készített jelentések összeállítására, valamint további a weboldal tevékenységével és az internethasználattal összefüggő egyéb szolgáltatások biztosítására használja a weboldal szolgáltatója részére. A Google nem kapcsolja össze az Ön IP címét a Google birtokában lévő bármely más adattal. 


Adatgyűjtés letiltása:
A Google adatgyűjtési és felhasználási tevékenységét (sütik és IP cím) megakadályozhatja a böngésző megfelelő beállításának megváltoztatásával vagy úgy is, hogy letölti és telepíti az ehhez szükséges böngészőbővítményt, amely az alábbi webhelyen érhető el:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

b)    Google DoubleClick
Amennyiben ahhoz Ön hozzájárult, Weboldalunkon a Google DoubleClick funkciót alkalmazzuk a weboldal használatának értékelésére, továbbá ez teszi lehetővé számunkra – valamint a Google és más, a DoubleClick-kel együttműködő hirdetők számára – hogy a felhasználókhoz releváns hirdetések jussanak el. Ennek érdekében az Ön számítógépére sütit telepítenek. A süti információt gyűjt az Ön böngészőjében megjelenő hirdetésekről, valamint arról, Ön mely hirdetésekre kattint rá. A süti által, az Ön weboldal használatához kapcsolódóan gyűjtött információkat az USA-ban működő Google szerverekre továbbítják, és azok tárolása is ott történik. A begyűjtött információk alapján, érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket tudunk megjeleníteni böngészőjében.

Adatgyűjtés letiltása:
A  DoubleClick süti tartós inaktiválását vagy a böngésző megfelelő beállításának megváltoztatásával vagy megfelelő böngészőbővítmény telepítésével érheti el. A bővítmény használatával, az érintett böngészőre vonatkozó inaktiválási beállítások megmaradnak, még abban az esetben is, ha kitörli az összes sütit. A hivatkozott böngésző bővítményt az alábbi webhelyen érheti el: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

6.    Az adatvédelemmel kapcsolatban Önt megillető jogok, adatvédelmi felelős
Ön bármikor érvényesítheti az adatihoz való hozzáféréshez fűződő jogát. Továbbá, amennyiben azok feltételei fennállnak, Ön az alább felsorolt jogokkal is élhet:
•    Helyesbítéshez való jog
•    Törléshez való jog
•    Az adatkezelés korlátozásához való jog
•    Az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz történő panaszbenyújtáshoz való jog
•    Adathordozhatósághoz fűződő jog (2018. május 25-től kezdődően)

Tiltakozáshoz való jog
A Henkel jogos érdekei alapján végzett adatkezeléssel szemben Ön mint adatkezeléssel érintett bármikor tiltakozhat. Henkel ebben az esetben azonnal leállítja az érintett adatkezelést, kivéve, ha Henkel bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ilyen esetekben, illetve ha bármilyen kérdése vagy kérése merül fel személyes adataival kapcsolatban, kérjük, levélben vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi felelősünkkel a következő címen: Henkel Magyarország Kft. 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. (e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com).

7.    A közösségi média beépülő moduljainak alkalmazása
A különböző közösségi hálózatok beépülő moduljai („plug-in”) megtalálhatók weboldalainkon. Az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat az érintett társaságok („szolgáltatók”) biztosítják. Az említett szolgáltatók közé tartoznak az alábbiak:
A Facebook felületet a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) működteti. A Facebook beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez, látogasson el a következő oldalra: https://developers.facebook.com/docs/plugins
A Twitter felületet a Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”) működteti. A Twitter gombok és megjelenési formájuk megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: https://twitter.com/about/resources/buttons
A Google+ és YouTube szolgáltatást a Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA („Google”) biztosítja. A Google+ beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: https://developers.google.com/+/web/; a YouTube beépülő moduljai megtekintéséhez, látogasson el az alábbi oldalra: https://developers.google.com/youtube/subscribe/
Az Instagram szolgáltatást az Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“) biztosítja. Az Instagram beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez, látogasson el a következő oldalra: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges
A LinkedIn felületet a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn”) működteti. A LinkedIn beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez látogasson el következő oldalra: https://developer.linkedin.com/plugins#
A weboldalainkat böngésző felhasználók adatainak magasabb szintű védelme érdekében ezek a beépülő modulok „2-kattintásos gombként" vannak létrehozva. A beágyazás ezen formája biztosítja, hogy amikor egy ilyen modult tartalmazó oldalunkról nyitnak meg egy oldalt, a modul nem kapcsolódik automatikusan az adott szolgáltató szervereihez. A böngésző csak abban az esetben létesít közvetlen kapcsolatot a szolgáltatók szervereivel, ha Ön aktiválja a beépülő modulokat, és ezzel engedélyt ad az adatok továbbítására. Ilyenkor az érintett szolgáltató közvetlenül az Ön böngészőjének továbbítja a különböző beépülő modulok tartalmát, ami azt követően a képernyőn is megjelenik.

A beépülő modul továbbítja a szolgáltató felé, hogy Ön mely weboldalainkat nyitotta meg. Ha weboldalunk böngészése közben be van jelentkezve valamely szolgáltató felhasználói fiókjába, a szolgáltató össze tudja vetni az Önt érdeklő (azaz az Ön által elért) információkat a felhasználói fiókjával. A beépülő modulok funkcióinak használata esetén (például kattintás a „Like” gombra, hozzászólás) a böngésző ezt az információt is közvetlenül a szolgáltatónak továbbítja megőrzésre.
Az adatok szolgáltató általi gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint a fenti adatkezeléssel kapcsolatban az Önt megillető jogokról és a rendelkezésre álló lehetőségekről a szolgáltatók adatvédelmi tájékoztatójában találhat további tudnivalókat:

A Facebook
adatvédelmi tájékoztatója: http://www.facebook.com/policy.php
A Twitter adatvédelmi tájékoztatója: https://twitter.com/Data Protection
A Google adatvédelmi tájékoztatója: https://www.google.com/intl/de/policies/Data Protection/
Az Instagram adatvédelmi tájékoztatója: https://help.instagram.com/155833707900388/
A LinkedIn adatvédelmi tájékoztatója: https://www.linkedin.com/legal/Data Protection-policy