Ceresit PRO Hűségprogram - Játékszabályzat

 

A Henkel Magyarország Kft. által szervezett „Ceresit PRO Hűségprogram” pontgyűjtő játék hivatalos játékszabálya

  1. A pontgyűjtő szervezője

 A „Ceresit PRO Hűségprogram” pontgyűjtő játék (a továbbiakban „Hűségprogram”) szervezője: Henkel Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. (cégjegyzékszám: 01-09-307515; adószám: 26201720-2-43; a továbbiakban: „Szervező”).

  1. A Hűségprogramban résztvevő és abból kizárt személyek

A Hűségprogramban részt vehet bámely CERESIT Pro Portálon (https://pro.ceresit.hu; továbbiakban: Ceresit Pro Portál) regisztrált szakember (továbbiakban: Szakember). A Hűségprogramban való részvétel további feltétele, hogy a Szakember a Hűségprogram időtartama alatt jelen hivatalos játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabály) 4. pontja alatti terméket vásároljon saját felhasználásra és nem viszonteladási céllal, valamint, hogy e termékek forgalmazását ne végezze.

A Hűségprogramból ki vannak zárva:

·         a Szervező, illetve megbízottjának vezető tisztségviselői, munkavállalói érdekeltségi körében, valamint ezen személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

·         azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából.

 

3.       A Hűségprogram és a pontbeváltás időtartama

A Hűségprogram 2019. október 15. napjától határozatlan ideig tart. A Hűségprogramot a Szervező bármikor megszüntetheti. A Hűségprogram befejezéséről Szervező 1 hónappal korábban értesíti a Szakembereket a Ceresit Pro Portálon és a regisztráció során megadott e-mail címen.

A pontbeváltásra 2019. október 15. napjától folyamatosan, legkésőbb a Hűségprogram befejező napját követő további 1 hónapig, illetve a készlet erejéig van lehetőség. Amennyiben a Szakember által megjelölt ajándék már nincs készleten, részére a Szervező helyettesítő terméket ajánl fel.

4.       A Hűségprogramban résztvevő termékek

A Hűségprogramban a Hűségprogram időtartama alatt Magyarországon vásárolt és a Szervező által forgalmazott Ceresit építőipari termékek vesznek részt. A Hűségprogramban résztvevő termékek pontos listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza. A Hűségprogramban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. A Hűségprogramban résztvevő termékkör időre-időre a jövőre nézve változhat. Amennyiben Hűségprogramban résztvevő termékkör (terméklista) változik, akkor erről és a változás időpontjáról Szervező a Szakembereket a Ceresit Pro Portálon keresztül és a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti.

5.       A pontgyűjtés és a pontbeváltás menete

 

A Hűségprogramban az a Szakember vehet részt, aki a Hűségprogram időtartama alatt 4. pont alatti terméket vásárol saját felhasználásra és nem viszonteladási céllal, valamint e termékek forgalmazását nem végzi.

Ezt követően a vásárolt termék csomagolásának belső oldalán található 10 jegyű egyedi kódot feltölti a Ceresit Pro Portálon. A 10 jegyű kódot tartalmazó csomagolásról a Szakember készítsen fotót, mert azt Szervező az ajándékra való jogosultság ellenőrzésekor bekérheti. A fotóval szemben támasztott követelmények: Csak olyan fotót áll a Szervező módjában elfogadni, amelyen a kód jól olvasható. A fotón szereplő kódnak egyeznie kell a feltöltött kóddal és korábban nem kerülhetett felhasználásra pontok igazolására.  Ennek megfelelően egy kód csak egy alkalommal tölthető fel, és csak egyszer használható pontok gyűjtésére. A bármilyen módon hamisított vagy manipulált kódok és fotók érvénytelenek.

A gyűjtött pontok a 6. pont alatti ajándékokra válthatók be.

A gyűjtött pontok beváltása szintén a Ceresit Pro Portálon keresztül történik.

Időnként előfordulhat, hogy valamely okból a kódfeltöltéseket a Szervező szervere nem tudja fogadni. A kódfeltöltést egy későbbi időpontban meg kell ismételni. A Hűségprogram feltételeinek elfogadásával a Szakember tudomásul veszi, hogy a Hűségprogram tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Szakember által igénybevett Internetszolgáltató hibájából nem történik meg (időben) a kódfeltöltés, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető vagy a kódfeltöltést nem lehet végrehajtani.

Az ajándék átvételére az a Szakember jogosult, aki megfelelő számú érvényes pontot gyűjtött össze, és azt a fentiek szerint beváltja.

Csak olyan pontbeváltási kérést áll a Szervező módjában elfogadni, amelyen a Szakember személye egyértelműen beazonosítható. A regisztráció nem megfelelő, illetve hibás kitöltéséért Szervező nem felel.

A Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a pontok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon Szakembereket, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Hűségprogramból kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Szakember vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Hűségprogram szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Szakembert azonnali hatállyal kizárja a Hűségprogramból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. A pontbeváltási kérés, illetve a Szakember kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

6.       Pontokkal beváltható ajándékok és a hozzájuk tartozó pontértékek

 

A pontokkal jelenleg elérhető ajándékok:

Ceresit Mérőszalag – 1.100 pont

Ceresit CE40 Trend Collection fugázó egérpad – 1.700 pont

Ceresit Fekete férfi póló – 2.300 pont

Ceresit Munkaruha – 9.800 pont

Philips S1100/04 Series 1000 borotva – 12.990 pont

JBL T500BT Bluetooth fejhallgató – 14.990 pont

Krups Dolce Gusto KP123B31 Mini Me kapszulás kávéfőző – 20.990 pont

Samsung UE43RU7102KXXH 43" UHD HDR10+ SMART LED Televízió /2019/       - 159.990 pont

Bosch PWS750-115 sarokcsiszoló – 19.990 pont

Bosch GSB 13 RE Professional ütvefúrógép – 25.390 pont

Extol Premium csempevágó – 31.990 pont

Extol Prémium Elektromos festék- és habarcskeverő – 33.790 pont

Az elérhető ajándékok köre időről időre változhat. Amennyiben a Hűségprogramban beváltható ajándékok köre változik, akkor erről Szervező 2 héttel a változást megelőzően értesíti a Szakembereket a Ceresit Pro Portálon keresztül és a regisztráció során megadott e-mail címen.

Amennyiben a Szakember által megjelölt ajándék már nincs készleten, részére a Szervező helyettesítő terméket ajánl fel. Amennyiben a helyettesítő terméket a Szakember nem fogadja el, úgy pontjait tovább gyűjtheti vagy más a pontjaival elérhető ajándékra válthatja be azokat.

Az ajándék átadására a pontbeváltási kérés leadását követő 45 napon belül kerül sor a Szakember által megadott címen futárszolgálat útján vagy postai úton. Amennyiben a kiválasztott termék nincs készleten, és a Szakember a felajánlott helyettesítő terméket elfogadja vagy új ajándékot választ pontjaiért, úgy a 45 napos átadásra vonatkozó határidőt a helyettesítő termék elfogadásától, illetve az új ajándék beváltásától kell számítani.

Szervező az ajándékok átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Szakemberre nézve jogvesztő.

A gyűjtött pontok pénzre, a beváltott ajándékok pénzre és más ajándékra át nem válthatók.

Az ajándékokat átvevő Szakember az ajándékkal kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között az ajándék gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét az ajándék átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint az ajándék használata, ill. igénybevétele során a Szakembert ért minden kárért.

7.       Az ajándékra való jogosultság ellenőrzése

 

Szervező a beérkezett pontbeváltási kérést ellenőrizheti, melynek keretében bekérheti a Szakembertől a vonatkozó csomagolásokról az 5. pont szerint készített fotót. Szervező ilyen irányú kérése esetén a Szakember az e-mailben kapott értesítést követően e-mailben küldje el a kódot tartalmazó csomagolásrészről készült fotót Szervező részére az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül. Amennyiben Szakember ezen határidőn belül nem küldi el a kért fotót, azaz nem tudja igazolni az ajándékra való jogosultságát, úgy az érintett kódokért kapott pontokat elveszíti, azok a gyűjtött hűségpontjaiból levonásra kerülnek és ajándék átvételére nem jogosítanak.

A fotó beérkezését követően a Szervező ellenőrzi azt az 5. pont alatt részletezett követelmények figyelembevételével. Az ajándék átadására ezt követően kerül sor.

A Hűségprogram jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a kódok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

8.       Adózási kérdések

Az ajándék esetleges adóvonzatait a Szervező viseli.

A Szakember köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

Az ajándék megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

9.       Adatkezelés

 

A Hűségprogramra vonatkozó adatkezelés megfelel a a CERESIT Pro Portálra történő regisztráció alkalmával megismert és elfogadott Adatvédelmi tájékoztatónak, mely elérhető a Ceresit Pro Portálon az Adatvédelmi nyilatkozat menüpont alatt (https://pro.ceresit.hu/hu/meta/footer/adatvedelmi-nyilatkozat.html).

10.     Vegyes rendelkezések:

 

A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos Játékszabályt.

A Hűségprogramról szóló információk megtalálhatók a Ceresit Pro Portálon.

Budapest, 2019. október 1.

HENKEL Magyarország Kft.

Szervező

 

1. sz. melléklet

A Hűségprogramban résztvevő termékek:

1.       Ceresit CM12 csemperagasztó 25 kg - 90 pont        

2.       Ceresit CM16 csemperagasztó 25 kg - 110 pont

3.       Ceresit CM17 csemperagasztó 25 kg - 160 pont

4.       Ceresit Padlopon CN 68 aljzatkiegyenlítő 25 kg - 100 pont

5.       Ceresit Padlopon Express CN 72 aljzatkiegyenlítő 25 kg - 110 pont

6.       Ceresit Padlopon Express Universal CN 72 aljzatkiegyenlítő 25 kg - 140 pont

7.       Ceresit Szilbeton Rapid javítóhabarcs 20 kg - 130 pont

8.       Ceresit Poro légpórusos vakolat 25 kg - 70 pont